Narcis toernooi

Op ZONDAG 15 maart 2020 wordt door de Badmintonvereniging ‘De Burcht’ in de sporthal Veerburg (Sportlaan 1, Anna Paulowna tel. 0223‑531832) het 30e Narcis C‑D toernooi gehouden.

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

U kunt zich via deze link online inschrijven

Toernooicommissie:

T. Leenders
J. Kooistra
A. Bruinsma

Toernooisecretariaat:

Badmintonvereniging ‘De Burcht
Weth. Berbeelaan 29
1761 GN ANNA PAULOWNA
Tel: 0223-532718
E-mail: info@bvdeburcht.nl

1. Toernooibepalingen:

 • Het toernooi wordt gespeeld volgens het Toernooireglement en de geldende Algemene Bepalingen.

2. Speelgerechtigdheid:

 • C Gerechtigd tot deelname aan het C toernooi zijn zij die spelen t/m 4 divisie.
 • D Gerechtigd tot deelname aan het D toernooi zijn zij die dit seizoen niet hoger spelen cq. gespeeld t/m 7 divisie, of recreant zijn.

3. Wedstrijdsysteem:

 • Er wordt gespeeld volgens het Zwitsers Ladder Systeem. In het kort komt het er op neer dat alle deelnemers het hele toernooi mee blijven spelen, ook nadat men één of meerdere partijen heeft verloren.
 • Een computer programma maakt na elke gespeelde ronde een ranglijst op en bepaalt vervolgens de partijen voor de volgende ronde.

4. Te spelen nummers:

 • Gespeeld zal worden in de spelsoorten: herenenkel, damesenkel, herendubbel, damesdubbel en mixdubbel.
 • Deelnemers kunnen inschrijven in maximaal twee onderdelen.

5. Inschrijvingen:

 • Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 voor de enkelspelen en € 7,50 voor de dubbelspelen.
 • Gelijktijdig met de inschrijving dient het inschrijfgeld te worden overgemaakt op:

Rekeningnummer NL02 RABO 0303 1676 02
t.n.v. badmintonvereniging De Burcht
o.v.v. ‘NARCIS‑toernooi’

 • Het inschrijven verplicht tot het betalen van de inschrijfgelden.
 • Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren worden niet geaccepteerd.
 • De sluitingsdatum is 8 maart 2020 tenzij eerder het maximale aantal van 264 partijen is bereikt.

Toernooisecretariaat
Badmintonvereniging De Burcht
Weth. Berbeelaan 29
1761  GN  ANNA PAULOWNA (tel. 0223-532718)
e-mail: info@bvdeburcht.nl   ZIE OOK WWW.BVDEBURCHT.NL

6. Speelzaal:

 • De wedstrijden worden gespeeld in sporthal Veerburg, Sportlaan 1, Anna Paulowna, tel. 0223‑531832
 • Er wordt gespeeld op 12 banen.

7. Speeltijd:

 • Zondag 15 maart 2020 van 09.00 uur tot ± 18.00 uur.

8. Shuttles:

 • Er wordt gespeeld met veren c.q. nylon shuttles.

9. Prijzen:

 •  In alle onderdelen worden 1e en 2e prijzen beschikbaar gesteld.

10. Loting:

 • Er is geen loting.
 • Het computerprogramma bepaalt iedere ronde de wedstrijden.
 • De eerste inschrijving in het computerprogramma vindt plaats in volgorde van binnenkomst van de inschrijving.

11. Deelname:

 • Deelname is voor eigen risico.
 • De toernooileiding, noch ‘De Burcht’, noch de sporthalexploitant is verantwoordelijk voor schade en/of ongeval.